Θερμαινόμενες Βάσεις

Επιλέξτε την θερμαινόμενη βάση που επιθυμείτε! Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατασκευάσουμε μία βάση εκτύπωσης μεγαλύτερη από τις προτεινόμενες διαστάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!