Μέρα με την ημέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν την τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών στην καθημερινότητά τους.Οι 3D εκτυπωτές έχουν την ικανότητα να αλλάξουν ριζικά τον κόσμο καθώς δίνουν την δυνατότητα να κατασκευάσουμε ότι εμείς επιθυμούμε!

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όμως, πως μπορώ να σχεδιάζω κάτι όμορφο η πρακτικό σε 3 διαστάσεις ενώ δεν ξέρω?

Χάρη στην συμβολή άλλων ανθρώπων στο χώρο του 3D Printing  μπορούμε όλοι μας, ασχέτως εμπειρίας, να ξεκινήσουμε να εκτυπώνουμε 3D, ακόμη και αν δεν έχουμε 3D Εκτυπωτή!

Εκατομμύρια αρχεία STL είναι μερικά κλικ μακριά από το να εκτυπωθούν από το μηχάνημα μας ή από το να παραδοθούν στην πόρτα μας από κάποια  υπηρεσία 3D Εκτυπώσεων της επιλογής μας.

Χάρη στις ιστοσελίδες που διαμοιράζουν δωρεάν την δουλειά αυτή των χρηστών, έχουμε πρόσβαση όλοι μας σε περίτεχνα και μοναδικά αντικείμενα και σχέδια τα οποία μπορεί να μην τα βλέπαμε ποτέ σε κάποιο μαγαζί!!

Μερικές από αυτές τις ιστοσελίδες είναι: