Το Repetier Host είναι ένα opensource πρόγραμμα διαχείρισης του 3D σχεδίου και σύνδεσης του 3D εκτυπώτη. Ο χειρισμός του είναι απλός, καθώς έχει φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των stl αρχείων και λειτουργίας ενός 3D εκτυπωτή.

Με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του 3D εκτυπωτή, το Repetier Host παραμένει ως ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα.

Το πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα λογιστικά των σύχρονων υπολογιστών.

Το Cura engine 3D model είναι ένα open source  πρόγραμμα διαχείρισης του 3D σχεδίου και σύνδεσης του 3D εκτυπώτη. Ο χειρισμός του είναι το ίδιο απλώς όπως και το Repetier, έχει και αυτό φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των stl αρχείων και λειτουργίας ενός 3D εκτυπωτή.

Το ίδιο πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης τόσο των ρυθμίσεων εκτύπωσης, όπως τα support, αλλά και των ρυθμίσεων του 3D εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα λογιστικά των σύχρονων υπολογιστών.